Міжнародна діяльність

⇒  Основні напрями міжнародної діяльності

⇒  Участь у міжнародних проєктах

⇒  Співпраця із зарубіжними фахівцями

⇒  Членство у міжнародних асоціаціях

⇒  Публікації у міжнародних виданнях

⇒  Міжнародні конференції

⇒  Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій»

⇒  Міжнародна діяльність Київського національного лінгвістичного університету в межах програми та проекту ТЕМПУС «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій»

⇒  Публікації наукової продукції у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних, за період після 01 вересня 2019 року до 30 серпня 2020 року кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

 

18.11.2020