Черниш Валентина Василівна

Chernysh V.Професор, доктор педагогічних наук Черниш Валентина Василівна з відзнакою закінчила наш університет (тоді Київський державний лінгвістичний університет) і працювала у Київський середній спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови, викладала англійську та французьку мови, а також спецкурси з англійської мови «Прикладна економіка» та «Планування бізнесу». У 1996 році вступила до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету.

 

З 1999 року залишилися працювати в університеті на кафедрі методики викладання іноземних мов, на якій працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом. З вересня 2013 року – на посаді професора.

З 2015 р. В. В. Черниш є заступником завідувача кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечує освітньо-наукову, методичну, організаційно-виховну діяльність.

У 2001р. в спеціалізованій раді при Київському національному лінгвістичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Навчання англомовного читання та аудіювання із застосуванням аудіокнижок художніх творів (середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземної мови)». (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л.П.Смєлякова). Вчене звання доцента кафедри методики викладання іноземних мов присвоєно у 2004 році.

Вчене звання професора кафедри методики викладання іноземних мов присвоєно у 2014 році.

У 2015 р. в спеціалізованій раді при Київському національному лінгвістичному університеті захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор С.Ю.Ніколаєва).

Професійна діяльність у Київському національному лінгвістичному університеті

З 1999 по теперішній час В. В. Черниш працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедри методики викладання іноземних мов (з 2015 р. кафедра реорганізована та перейменована на «Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій»).

У 2007-2010 року навчалася у докторантурі Київського національного лінгвістичного університету.

З 2010 – 2015 р. була завідувачем секції англійської мови кафедри методики викладання іноземних мов.

З 2016 р. – по теперішній час В. В. Черниш є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук; експертиза дисертацій  вченої ради Д 26.054.01 – 8.

З 2011 – 2017 рр. редактор розділу «Навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах» журналу «Іноземні мови».

З 2015 – 2018 рр. член редакційної колегії збірника наукового фахового видання “Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”

З березня 2019 Валентина Василівна є заступником головного редактора збірника наукового фахового видання “Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія” (категорія Б /Наказ № 358 (додаток № 9) МОН України від 15.03.2019 р. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо включення до Переліку наукових фахових видань України»)

З 2016 р. – В. В. Черниш керівник проектної групи з розроблення ОПП «Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) за спеціальністю 014 Середня освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка.

У 2017 – 2018, 2018 – 2019 н. рр. – член галузевої комісії конкурсу студентських наукових робіт із романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання), КНЛУ, МОН України.

Черниш В.В. є засновником наукової школи професійно орієнтованої підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Цікавиться особливостями та специфікою підготовки майбутніх філологів. Активно займається науковою та освітньою діяльністю: читає лекції, проводить практичні заняття, розробила програму, плани лекцій і практичних занять з курсу за вибором «Сучасні засоби навчання», керує науковою роботою студентів (захищено – 16 дипломних робіт), магістрантів (захищено 19, ведеться керування сімома роботами) та аспірантів (захищено сім кандидатських дисертацій, здійснюється керування трьома дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора філософії та одним на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук), рецензує дипломні та магістерські роботи студентів, кандидатські дисертації, наукові статті та навчально-методичні посібники.

Є офіційним опонентом у спеціалізованих вчених радах К 26.001.49 Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та К 58.053.05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимирира Гнатюка.

Постійно бере участь у наукових і науково-практичних конференціях і методичних семінарах, проходила мовне стажування у США та Великій Британії.

Підвищення кваліфікації та стажування (у тому числі закордонні)

вересень – жовтень 2019 р. – Західно – Фінський коледж, м. Гуйттінен (Фінляндія) «Освітня система та інклюзивне навчання в Фінляндії» (“Educational system and inclusive studies in Finland”). Сертифікат № 11102019/26 від 11.10.2019 р. м.Гуйттінен, Фінляндія

квітень – травень 2018 р. – Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці та університет Короля Данила (Instytut Międzynarodowej Wspόłpracy Akademickiej I Naukowej, King Danylo University). Освітній проект Ukrainians support chain за програмою «Юридичні основи проведення бізнесу в Європейському Союзі. Ефективна ділова та соціальна комунікація» (Business foundation in European Union: legislative review; Effective communication: social and business format). Сертифікат № L13-014 від 04.05.2018 р. Сан-Ремо, Італія

лютий – квітень 2018 р. – університет Суспільних наук у м. Лодзь , Польща (Uczelnia Nauk Społecznych, Fundacja Central European Academy Studies and Certifications, Łódź), напрямок стажування: “Biuro projektόw w strukturze uczelni wyższych – instrument realizacji projektόw edukacyjnych w perspektywie budżetowej UE latach 2014-2020. Model europejski”. (прослухано 180 год.). Диплом № 2018/04/022 від 25.04.2018 р. м. Лодзь, Польща;

червень – вересень 2017 р. – університет Суспільних наук у м. Лодзь, Польська Народна Республіка (Uczelnia Nauk Społecznych, Fundacja Central European Academy Studies and Certifications, Łódź), напрямок стажування: “Nowoczesny Uniwersytet: wsółpraca międzynarodowa I mobilność narzecz innowacji poprzez podejście projektowe”.  (прослухано 180 год.). Диплом № 2017/09/010 від 26.09.2017 р. м. Лодзь, Польща;

березень – квітень 2017 р. –  університет Суспільних наук у  м. Лодзь , Польща (Uczelnia Nauk Społecznych, Fundacja Central European Academy Studies and Certifications, Łódź), напрямок стажування: “Nowoczesny Uniwersytet: wsółpraca międzynarodowa I mobilność narzecz innowacji poprzez podejście projektowe”. (прослухано 180 год.). Диплом № 2017/04/036 від 25.04.2017 р. м. Лодзь, Польща;

2017 р. – університет Астон в м. Бірмінгемі (Велика Британія) Науково-методичне та мовне стажування (90 год.) в університеті Астон, м.Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії за міжнародною Європейською програмою мобільності Erasmaus+ Сертифікат університету Астон в м.Бірмінгемі (Велика Британія) за підписом керівника програми д-ра Сью Гартон (Erasmus+ International Credit Mobility – Training 2016/17);

лютий – березень 2017 р. Центр післядипломної освіти та екстернату, КНЛУ, МОН України; «Методика навчання перекладу» (90 годин);

Участь у міжнародних проектах

2015 – 2017 р. Програми Tempus та  Erasmus+ «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» (Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes” DeTEL). Європейськими партнерами, що співпрацюють у межах цього проекту: Велика Британія, Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка, Республіка Узбекистан та інші. У межах проекту співпрацюють європейські університети: університет Астон м. Бірмінгем (Велика Британія), університет Кан, Нижня Нормандія (Французька Республіка), педагогічний  університет м. Фрайбурга (Федеративна Республіка Німеччина). Загалом до Консорціуму входять 11 партнерів з 66 країн. Результатом виконання міжнародного проекту ТЕМПУС 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR «Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» є розробка і впровадження нової освітньо-професійної програми рівня вищої освіти «магістр» «Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій» за спеціальністю 014 Середня освіта.

2009 – керівник дослідницької групи КНЛУ Teacher training and development міжнародного проекту English Global Products Fair під егідою Британської Ради в Україні. Глибоко та детально було вивчення питання та зроблено відповідне дослідження на тему: Teacher training and development. Серед питань, що вивчались дослідницькою групою кафедри КНЛУ були:  British Council English Global Products for Teachers Development, Teacher Development Tools, Classroom Language, Professional Development Portfolio for Teachers, TKT Essentials Course, Learning Technologies for the Classroom, Life Long Learning (LLL).

Участь в акредитаційних комісіях МОН України

2018 р. –  член Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти МОН України.

З 2019 р. В. В. Черниш є експертом з акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти України.

Публікації

Має 113 публікацій, з них 92 наукового та 21 навчально-методичного характеру. Є автором однієї та співавтором двох вітчизняних і однієї зарубіжної монографії, шести та співавтором семи посібників.

Викладає такі навчальні курси: «Методика навчання англійської мови у закладах середньої освіти». «Навчання англійської мови у ЗЗСО різного типу» (бакалаври), курс за вибором «Сучасні засоби навчання іноземних мов» (бакалаври), курс за вибором дисципліни кафедри та спецкурси за профілем магістерських робіт (магістри), практичний курс англійської мови. У межах міжнародного проекту Темпус (Project Tempus 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston UniversityDeveloping the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching  through the Development of Blended Masters Programmes DeTEL – Проект Темпус 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University “Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» DeTEL), викладає навчальну дисципліну Language Teaching Methodology та керує науковою роботою студентів у межах цього проекту.

23.10.2020