Магістратура

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта

  Освітньо-професійна програма спеціальності  014 Середня освіта

Обов’язкові дисципліни

  Порядок проведення та оцінювання мкр, заліків та іспитів в умовах дистанційно навчання

  Перелік та анотації обов’язкових дисциплін

  Обов’язкові дисципліни на освітньому сайті КНЛУ

  Методичне забезпечення обов’язкових дисциплін

Вибіркові дисципліни

  Перелік вибіркових дисциплін

  Методичне забезпечення вибіркових дисциплін

  Вибіркові курси на освітньому сайті КНЛУ

Педагогічні практики

  Перелік практик кафедри, програми педагогічної практики

  Педпрактика на освітньому сайті КНЛУ

  Публікації до педпрактики у репозитарії КНЛУ

  Методичне забезпечення практики посібник 

Модульно-рейтинговий контроль у КНЛУ

  Положення про модульно-рейтинговий контроль 

  Положення про модульну контрольну роботу  

  Положення про семестровий контроль заочна форма

  Положення про академічну різницю

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Вимоги до написання і захисту кваліфікаційної роботи магістра з методики навчання іноземної мови 2021 р.

  Тематика кваліфікаційних робіт

  Зразки формулювань тем кваліфікаційних робіт

  Вимоги до кваліфікаційної роботи

  Посібник з написання кваліфікаційної роботи Ніколаєва С.Ю. 2019

  Положення КНЛУ про академічну доброчесність

  Безкоштовні онлайн ресурси перевірки на плагіат

  Рекомендації КНЛУ до бібліографічного опису використаних публікацій

  Рекомендовані Інтернет ресурси

10.09.2021