Бакалаврат

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Обов’язкові дисципліни

  Порядок проведення та оцінювання мкр, заліків та іспитів в умовах дистанційно навчання

Вибіркові дисципліни

Ⅲкурс

  Анотація курсу “Сучасні засоби навчання англійської мови у закладах середньої освіти” Ⅲкурс Черниш В.В.

  Анотація курсу “Тестування у навчання англійської мови” Ⅲкурс  Борецька Г.Е.

  Анотація курсу “Комунікативно-ігрові технології навчання німецької мови у закладах середньої освіти” Ⅲкурс Паршикова О.О.

  Анотація курсу “Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладі середньої освіти” Ⅲкурс Бігич О.Б.

  Анотація курсу “Тестування у навчанні французької мови” Ⅲкурс Майєр Н.В.

Ⅳкурс

  Анотація курсу “Методика формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності” Ⅳкурс Кузьменко Ю.В.

  Анотація курсу “Проєктна технологія навчання англійської мови учнів закладів загальної середньої освіти” Ⅳкурс  Устименко О.М.

  Анотація курсу “Проблеми міжкультурної комунікації і методика навчання німецької мови” Ⅳкурс  Бориско Н.Ф.

  Анотація курсу “Проєктне навчання французької мови у закладах загальної середньої освіти”  Ⅳкурс Майєр Н.В.

  Анотація курсу “Проєктна технологія навчання французької мови учнів закладів загальної середньої освіти”  Ⅳкурс Майєр Н.В.

Педагогічна практика

  РОБОЧА ПРОГРАМА  “Педагогічна практика з першої іноземної мови

  Портфоліо вчителя

На допомогу студентові-практиканту

  №1 

  №2

  №3

  №4

  №5

  №6

  Методичне забезпечення практики

  ВИРАЗИ КЛАСНОГО ВЖИТКУ+відеоуроки

  ПЕРЕЛІК УРОКІВ ТА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  BBC LEARNING ENGLISH

  WIZADORA. ENGLISH  COURSE

  Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах, педагогічна практика 2021

Атестаційний іспит

  Порядок проведення атестаційного іспиту з психології, педагогіки, методики навчання англійської мови в 2021

ГРАФІК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА) ДЕННОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ (Видача кваліфікаційних завдань відбудеться онлайн на платформі MS Teams)
ГРАФІК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (відділення іспанської мови)
ГРАФІК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (відділення французької мови)
Перелік підручників для іспиту з англійської мови:

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Реферат

  

Курсова робота

  Вимоги до виконання і захисту курсової роботи з методики навчання англійської / німецької / французької / іспанської мови для студентів першого (бакалаврського) рівня.

  Вимоги до виконання і захисту курсової роботи з методики навчання англійської / німецької / французької / іспанської мови для студентів першого (бакалаврського) рівня. (в умовах дистанційного навчання)

  Приклади оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел у курсових роботах студентів КНЛУ.

  Порядок захисту курсових робіт, орієнтовна тематика курсових робіт.

Графік консультацій для написання курсової роботи для студентів факультету романської філології і перекладу Освітня програма «Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (французька мова і друга західноєвропейська мова)» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) (група СОф02-17) проф. Майєр Н.В.
Графік проведення консультацій з написання курсових робіт з методики навчання англійської мови у ЗЗСО для студентів IV курсу факультету германської філології (відділення англійської мови)

Проблемні групи

  

27.05.2021