Бакалаврат

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Обов’язкові дисципліни

  Порядок проведення та оцінювання мкр, заліків та іспитів в умовах дистанційно навчання

Вибіркові дисципліни

Ⅲкурс

  Анотація курсу “Сучасні засоби навчання англійської мови у закладах середньої освіти” Ⅲкурс Черниш В.В.

  Анотація курсу “Тестування у навчання англійської мови” Ⅲкурс  Борецька Г.Е.

  Анотація курсу “Комунікативно-ігрові технології навчання німецької мови у закладах середньої освіти” Ⅲкурс Паршикова О.О.

  Анотація курсу “Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладі середньої освіти” Ⅲкурс Бігич О.Б.

  Анотація курсу “Тестування у навчанні французької мови” Ⅲкурс Майєр Н.В.

Ⅳкурс

  Анотація курсу “Методика формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності” Ⅳкурс Кузьменко Ю.В.

  Анотація курсу “Проєктна технологія навчання англійської мови учнів закладів загальної середньої освіти” Ⅳкурс  Устименко О.М.

  Анотація курсу “Проблеми міжкультурної комунікації і методика навчання німецької мови” Ⅳкурс  Бориско Н.Ф.

  Анотація курсу “Проєктне навчання французької мови у закладах загальної середньої освіти”  Ⅳкурс Майєр Н.В.

  Анотація курсу “Проєктна технологія навчання французької мови учнів закладів загальної середньої освіти”  Ⅳкурс Майєр Н.В.

Педагогічна практика

  РОБОЧА ПРОГРАМА  “Педагогічна практика з першої іноземної мови”

  Портфоліо вчителя

На допомогу студентові-практиканту

  №1 

  №2

  №3

  №4

  №5

  №6

  Методичне забезпечення практики

  ВИРАЗИ КЛАСНОГО ВЖИТКУ+відеоуроки

  ПЕРЕЛІК УРОКІВ ТА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  BBC LEARNING ENGLISH

  WIZADORA. ENGLISH  COURSE

  Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах

Атестаційний іспит

  Програма Атестаційного іспиту в умовах дистанційно навчання

 Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни “Методика навчання англійської / німецької / французької / іспанської мови у закладах загальної середньої освіти”

ГРАФІК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ (відділення англійської мови)
ГРАФІК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ (відділення німецької мови)
ГРАФІК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (відділення іспанської мови)
ГРАФІК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ (відділення французької мови)
ГРАФІК ВИДАЧІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ ФАКУЛЬТЕТУ СХОДОЗНАВСТВА (відділення китайської та японської мови)
Перелік підручників для іспиту з англійської мови:

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Реферат

  

Курсова робота

  Вимоги до виконання і захисту курсової роботи з методики навчання англійської / німецької / французької / іспанської мови для студентів першого (бакалаврського) рівня.

  Вимоги до виконання і захисту курсової роботи з методики навчання англійської / німецької / французької / іспанської мови для студентів першого (бакалаврського) рівня. (в умовах дистанційного навчання)

  Приклади оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел у курсових роботах студентів КНЛУ.

  Порядок захисту курсових робіт

Проблемні групи

  

21.12.2020