Шерстюк Олена Миколаївна

Старший викладач Шерстюк Олена Миколаївна – випускниця нашого університету (тоді Київського Державного педагогічного інституту іноземних мов), закінчила з відзнакою факультет французької мови у 1980 р. З 1980 по 1982 рік працювала вчителем СШ №6 м. Василькова Київської області. З 1982 р. працює на кафедрі методики викладання іноземних мов, до 1998 р. викладачем, потім старшим викладачем. Має грамоти і почесні грамоти від КНЛУ та Міністерства освіти і науки України.

Олена Миколаївна є редактором розділу журналу «Іноземні мови» з 1995 року. Викладає такі навчальні курси: «Методика викладання іноземних мов і культур» (студентам), «Засоби навчання іноземних мов» (студентам), «Методика проведення наукових досліджень з методики викладання іноземних мов і культур» (магістрам), французька мова як друга іноземна (студентам), є багаторічним керівником педагогічної практики з французької мови студентів факультетів французької та англійської мови. Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт з методики навчання іноземних мов і культур. Є керівником наукової роботи студентки Полозун С. В., яка посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських досліджень у 2009 році, а також роботи Палагіної Ж. М. (ІІІ місце, 2007 р.).

Олена Миколіївна має 67 публікацій, з них 8 наукових та 59 навчально-методичного характеру, в тому числі у провідних фахових виданнях України.

Є співавтором «Практикуму з методики викладання французької мови у середніх навчальних закладах», керівником авторських студентських колективів («Бібліотечка» журналу «Іноземні мови»), перекладачем «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти» на українську мову (2003 р.).

Олена Миколаївна є автором курсу за вибором «Засоби навчання ІМ» (система карток і пам’яток для самостійної роботи учнів з ІМ ), зразків завдань до олімпіади з французької мови для 9 – 11 класів спецшкіл і гімназій, методичних посібників, у тому числі у співавторстві зі студентами університету (Моргун С., ФілякіноюТ., Полозун С. В., Чупровською О., Ковальчук Г., Сисенко О. та іншими).

Є членом Експертної Ради Міністерства освіти і науки України з питань аналізу й опублікування підручників з іноземної мови для середньої школи.

Під керівництвом Олени Миколаївни підготовлені й опубліковані статті вчителів французької мови м. Києва: Василенко Л. В., Систалюк Р. П., Тализіної-Цайтц І. О. та Нодельмана М. І.