Черниш Валентина Василівна

Chernysh V.Професор, доктор педагогічних наук Черниш Валентина Василівна з відзнакою закінчила наш університет (тоді Київський державний лінгвістичний університет) і працювала у Київський середній спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови, викладала англійську та французьку мови, а також спецкурси з англійської мови «Прикладна економіка» та «Планування бізнесу». У 1996 році вступила до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету. З 1999 року залишилися працювати в університеті на кафедрі методики викладання іноземних мов, на якій працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом. З вересня 2013 року – на посаді професора.

В.В.Черниш є заступником завідувача кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечує освітньо-наукову, методичну, організаційно-виховну діяльність.

У 2001р. в спеціалізованій раді при Київському національному лінгвістичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Навчання англомовного читання та аудіювання із застосуванням аудіокнижок художніх творів (середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземної мови)». (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л.П.Смєлякова). Вчене звання доцента кафедри методики викладання іноземних мов присвоєно у 2004 році.

У 2007-2010 року навчалася у докторантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Вчене звання професора кафедри методики викладання іноземних мов присвоєно у 2014 році.

У 2015 р. в спеціалізованій раді при Київському національному лінгвістичному університеті захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор С.Ю.Ніколаєва).

Валентина Василівна є редактором розділу «Навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах» журналу «Іноземні мови» та завідувачем секції англійської мови кафедри методики викладання іноземних мов.

Черниш В.В. є засновником наукової школи професійно орієнтованої підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Цікавиться особливостями та специфікою підготовки майбутніх філологів. Активно займається науковою та освітньою діяльністю: читає лекції, проводить практичні заняття, розробила програму, плани лекцій і практичних занять з курсу за вибором «Сучасні засоби навчання», керує науковою роботою студентів (захищено – 16 дипломних робіт), магістрантів (захищено 14, ведеться керування восмома роботами) та аспірантів (захищено п’ять кандидатських дисертацій, рекомендовано до захисту дві кандидатські дисертації, здійснюється керування трьома дослідженнями), рецензує дипломні та магістерські роботи студентів, кандидатські дисертації, наукові статті та навчально-методичні посібники. Постійно бере участь у наукових і науково-практичних конференціях і методичних семінарах, проходила мовне стажування у США, брала участь у роботі Міжнародного проекту English Global Products Fair під егідою Британської Ради (2009).

Має 108 публікацій, з них 87 наукового та 21 навчально-методичного характеру. Є автором однієї та співавтором двох монографій, шести та співавтором семи посібників.

Викладає такі навчальні курси: «Методика навчання англійської мови у середніх навчальних закладах» (бакалаври), курс за вибором «Сучасні засоби навчання іноземних мов» (бакалаври), курс за вибором дисципліни кафедри та спецкурси за профілем магістерських робіт (магістри), практичний курс англійської мови. У межах міжнародного проекту Темпус (Project Tempus 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston UniversityDeveloping the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching  through the Development of Blended Masters Programmes DeTEL – Проект Темпус 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University “Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» DeTEL), викладає навчальну дисципліну Language Teaching Methodology та керує науковою роботою студентів у межах цього проекту.