Бориско Наталія Федорівна

Професор, доктор педагогічних наук Бориско Наталія Федорівна, випускниця університету ім. Карла Маркса у Лейпцігу (НДР), закінчила факультет германістики і культурології в 1973 році. Два роки працювала вчителем німецької мови в Комі АССР, з 1975 по 1978 р.р. викладачем німецької мови на Республіканських курсах іноземних мов, з 1979 року працює в КНЛУ (тоді Київському державному педагогічному інституті іноземних мов): викладачем, старшим викладачем, доцентом і професором на кафедрі практики німецької мови, з 2006 року професором на кафедрі методики викладання іноземних мов. З 2000 по 2002 була завідувачем кафедри практики німецької мови.

Кандидат педагогічних наук з 1988 року. Вчене звання доцента кафедри практики німецької мови присвоєно у 1991 році. Доктор педагогічних наук з 2001 року. Вчене звання професора кафедри практики німецької мови присвоєно у 2002 році.

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (1996, 2005), має почесне звання «Заслужений доцент КНЛУ» (1998).

Тема кандидатської дисертації: «Обучение устной монологической речи в интенсивном курсе немецкого языка с использованием видеофонограммы» (Київ 1988 р.)

Тема докторської дисертації: «Теоретичні основи створення навчально-методичних комплексів для мовної міжкультурної підготовки вчителів іноземних мов (на матеріалі інтенсивного навчання німецької мови)» (Київ 2001 р.)

Бориско Н.Ф. є заступником голови спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.054.01., головою експертної комісії цієї ж ради, членом редакційної ради журналу «Іноземні мови» та «Вісника Харківського університету ім. В.Н. Каразіна».

Активно займається міжнародною науковою і освітньою діяльністю: викладала методику навчання німецької мови як іноземної в університеті міста Касель (ФРН) у 1999-2000 р.р. та з 2004 по 2006 р.р.; перебувала на стажуванні у багатьох університетах ФРН, Австрії і Швейцарії; запрошувалася для участі у міжнародних конференціях, зокрема: на 12-ому міжнародному з’їзді вчителів і викладачів німецької мови (Люцерн, 2001); конференції «Інтернаціональні мережі якості у викладанні німецької мови як іноземної» (Касель, 2002); 13-ому міжнародному з’їзді вчителів і викладачів німецької мови (Грац, 2005); з’їзді Фахової спілки методистів німецької мови як іноземної з проблем і перспектив кредитно-модульної системи (Гановер, 2005); з’їздах вчителів німецької мови і германістів Республіки Бєларусь (Мінськ, 2006 та 2007 роки), Міжнародному семінарі «Навчання іноземних мов дітей» (Мюнхен, 2009), Міжнародному методично-країнознавчому семінарі з підвищення кваліфікації (Дрезден-Гамбург, 2010), ХVІІI Міжнародній науково-практичній конференції Асоціації українських германістів (Ужгород, 2010), Міжнародному науково-практичному семінарі «Раннє навчання іноземних мов», (Ташкент, 2012), 15-ому міжнародному з’їзді вчителів і викладачів німецької мови (Боцен, Італія, 2013); на ХХ ювілейній міжнародній науково-практичній конференція Асоціації українських германістів “Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, культур і мов” (Львів, 2013).

Керує двома міжнародними проектами з укладання і видання НМК з німецької мови: для філологів-германістів (міжнародний проект за участю викладачів університету м. Гетинген, ФРН) і для початкової школи (проект Інституту Гете)та міжнародним дослідно-експериментальним проектом «Розвиток навчальної автономії учнів загальноосвітнього навчального закладу» (2012-2017 рр.) за участю спеціалізованої школи з поглибленим вивченням німецької мови № 239 м. Києва і Педагогічної вищої школи м. Швебіш Гмюнд (ФРН).

Має 107 друкованих праць, із них 68 наукового і 39 навчально-методичного характеру. Є автором і співавтором 32 підручників і навчальних посібників. Розробила Типову програму з німецької мови для філологів та вчителів німецької мови, здійснювала загальне керівництво роботою авторського колективу і редакцію програми (2004).

Має: 1 захищеного докторанта (Паршикова О.О.) і 12 аспірантів (Скляренко Н.В., Соломко З.К., Степащенко С.М., Середа О., Свиридюк В.П., Жданова Н.С., Голуб І.Ю., Паустовська М.В., Пасічник Т.Д., Корейба І.В, Долина А.В., Кажан Ю.М.).

Викладає методику навчання іноземних мов і культур для магістрантів та курси за вибором, зокрема для бакалаврів факультету німецької мови «Підручники та навчальні матеріали з німецької мови (складання, аналіз, вибір)», для магістрантів «Наукові засади написання дипломної роботи магістра» та для аспірантів першого року навчання «Проблеми міжкультурної комунікації і методика навчання іноземних мов». Керує педагогічною практикою студентів-спеціалістів та магістрантів. На кафедрі методики викладання іноземних мов відповідає за підготовку магістрантів (завідує секцією і відповідає за педагогічну практику).