Борецька Ганна Едуардівна

Доцент, кандидат педагогічних наук Борецька Ганна Едуардівна закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю англійська мова, німецька мова у 1990 році. З 1999 по 2002 рік навчалася в аспірантурі Київського національного університету і залишилася працювати на кафедрі методики викладання іноземних мов.

Кандидат педагогічних наук з 2005 року. Тема кандидатської дисертації «Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації» (Київ, 2005 рік).

Ганна Едуардівна має 34 публікації, з них 22 наукового та 12 навчально-методичного характеру, в тому числі 24 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України, є співавтором 7 посібників з грифом МОН України. Брала участь у багатьох конференціях, у тому числі, у щорічних науково-практичних конференціях Київського національного лінгвістичного університету, у науково-практичному семінарі з проблем мовного тестування «Підвищення компетентності викладачів англійської мови у контролі і оцінюванні» у вересні 2015 р., проведеного Міжнародною асоціацією мовного тестування на базі Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко.

Викладає такі навчальні курси: «Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах», «Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах», «Тестування в методиці викладання іноземних мов»; керує написанням курсових та дипломних робіт.

Керує науковими дослідженнями аспірантів. Під керівництвом Г.Е.Борецької захищено такі дисертації:

  1. Романюк Ю. В. Методика формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту.
  2. Кукса Б. В. Взаємопов’язане навчання монологічного мовлення і письма майбутніх учителів англійської мови з використанням мультимедійних засобів.
  3. Петрусевич Ю. А. Інтерактивне навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів.